Allahın 99 Adı

Allahın 99 Adı
 
 
Zü’l- Cəlal-i və’l-İkram